Om boligerne

Foreningens 75 lejligheder varierer fra ca. 44 kvm og op til 104 kvm. Der er altan til alle lejligheder undtagen de fire taglejligheder på Valby Langgade og stuelejlighederne på Sylviavej. Altanerne på Valby Langgade er indeliggende og på Sylviavej er de udvendige.

Der er et pulterkammer til hver lejlighed, og en række ekstra pulterkamre lejes ud af foreningen. Der er fælles vaskeri i begge bygningerne. Opgangsdørene er forsynet med porttelefonanlæg.